Högsta tillåtna fordonsvikter

Fordon med två axlar

Lastbil 18 ton
Släpvagn 18 ton

Fordon med tre axlar

Lastbil
  • 25 ton eller
  • 26 ton om drivaxeln är utrustad med dubbelmonterade hjul och med luftfjädring eller fjädring som inom gemenskapen anses likvärdig eller om varje drivaxel är utrustad med dubbelmonterade hjul och axeltrycket inte på någon axel överstiger 9,5 ton.
Släpvagn 24 ton

Fordon med fyra axlar

Lastbil med två styraxlar
  • 32 ton om drivaxeln är utrustad med dubbelmonterade hjul och med luftfjädring eller fjädring som inom gemenskapen anses likvärdig eller om varje drivaxel är utrustad med dubbelmonterade hjul och axeltrycket inte på någon axel överstiger 9,5 ton
Ledat fordon (tvåaxlad bil och tvåaxlad påhängsvagn)

  • 36 ton om axelavståndet på påhängsvagnen överstiger eller är lika med 1,30 meter och understiger eller är lika med 1,80 meter
  • 36 ton om axelavståndet på påhängsvagnen överstiger 1,80 meter
  • 38 ton om axelavståndet på påhängsvagnen överstiger 1,80 meter och när den högsta tillåtna vikten för motorfordonet (18 ton) och för tandemaxeln på påhängsvagnen (20 ton) inte överskrids samtidigt som drivaxeln är utrustad med dubbelmonterade hjul och med luftfjädring eller fjädring som inom gemenskapen anses likvärdig.
Fordonståg (tvåaxlad bil och tvåaxlad släpvagn)
36 ton

Fordon med fem eller fler axlar

Fordonståg 40 ton
Ledat fordon
  • 40 ton eller
  • 44 ton för treaxlat motorfordon med två- eller treaxlad påhängsvagn, som i kombinerad transport medför en ISO-container om 40 for.

Övriga begränsningar

  1. Axeltrycket på drivaxeln eller drivaxlarna på ett fordon eller en fordonskombination får inte understiga 25% av fordonets eller fordonskombinationens bruttovikt med last, när det eller den används i internationell trafik.
  2. Den högsta tillåtna vikten uttryckt i ton för ett fyraxlat fordon får inte överstiga fem gånger axelavståndet i meter mellan fordonets yttersta axlar.