Innskrenkning av kjøretøysvekt

Kjøretøy med 2 aksler

Lastebil 18 tonn
Tilhenger 18 tonn

Kjøretøy med 3 aksler

Lastebil
  • 25 tonn eller
  • 26 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

 

Tilhenger 24 tonn

Kjøretøy med 4 aksler

Lastebil med to styreaksler 32 tonn hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.
Semitrailer
  • 36 tonn med en hjulavstand (akselavstand) til vogntogtilhengeren på 1,3 til 1,8 meter
  • 36 tonn med en hjulavstand (akselavstand) til vogntogtilhengeren på mer enn 1,8 meter eller
  • 38 tonn med en hjulavstand (akselavstand) til vogntogtilhengeren på mer enn 1,8 meter, hvis høyeste tillatt vekt til kjøretøyet (18 tonn) og høyeste tillatt aksellast tilvogntogtilhengerens dobbelaksel  (20 tonn) overholdes, og drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller hvis en likeverdig luftfjæring anerkjennes på lik linje.
Vogntog 36 tonn

Kjøretøy med 5 aksler eller mer

Vogntog 40 tonn
Semitrailer
  • 40 tonn eller
  • 44 tonn, hvis et treakslet kjøretøy med to eller treakslet vogntogtilhenger transporterer en ISO-kontainer på 40 fot i kombinert trafikk.

 

Andre innskrenkninger

  1. Vekten til drivakselen (drivakslene) til et kjøretøy eller en kjøretøyskombinasjon får ikke være mindre enn 25 % av tillatt totalvekt til kjøretøyet eller kjøretøyskombinasjonen hvis det brukes i grenseoverskridende trafikk.
  2. Høyest tillatt vekt (i tonn) til et fireakslet kjøretøy får ikke overskride det femdoble av avstanden (i meter) mellom midten til fremste og siste aksel.