Ajoneuvomassoja koskevat rajoitukset

2-akseliset ajoneuvot

Kuorma-auto 18 tonnia
Perävaunu 18 tonnia

3-akseliset ajoneuvot

Kuorma-auto
  • 25 tonnia tai
  • 26 tonnia, jos vetävä akseli on varustettu parirenkailla ja ilmajousituksella tai Euroopan yhteisön tasolla samanarvoiseksi katsotulla jousituksella tai jos jokainen vetävä akseli on varustettu parirenkailla ja suurinta akselimassaa 9,5 tonnia akselia kohti ei ylitetä.
Perävaunu 24 tonnia

4-akseliset ajoneuvot

Kuorma-auto kahdella ohjattavalla akselilla 32 tonnia, jos vetävä akseli on varustettu parirenkailla ja ilmajousituksella tai Euroopan yhteisön tasolla samanarvoiseksi katsotulla jousituksella tai jos jokainen vetävä akseli on varustettu parirenkailla ja suurinta akselimassaa 9,5 tonnia akselia kohti ei ylitetä.
Puoliperävaunu-yhdistelmä
  • 36 tonnia, kun puoliperävaunun pyöränväli (akseliväli) on 1,3-1,8 metriä
  • 36 tonnia, kun puoliperävaunun pyöränväli (akseliväli) on yli 1,8 metriä tai
  • 38 tonnia, kun puoliperävaunun pyöränväli (akseliväli) on yli 1,8 metriä, jos vetoajoneuvon suurinta sallittua kokonaismassaa (18 tonnia) sekä puoliperävaunun teliakselin suurinta sallittua akselimassaa (20 tonnia) ei ylitetä ja vetävä akseli on varustettu parirenkailla ja ilmajousituksella tai Euroopan yhteisön tasolla samanarvoiseksi katsotulla jousituksella.
Täysperävaunu-yhdistelmä 36 tonnia

5- tai useampiakseliset ajoneuvot

Täysperävaunu-yhdistelmä 40 tonnia
Puoliperävaunu-yhdistelmä
  • 40 tonnia tai
  • 44 tonnia, kun kolmiakselinen vetoajoneuvo kuljettaa kaksi- tai kolmiakselisella puoliperävaunulla yhdistelmäliikenteessä yhtä 40 jalan pituista ISO-konttia.

Muut rajoitukset

  1. Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän yhteen tai useampaan vetävään akseliin kohdistuva paino ei saa olla alle 25 % ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitusta kokonaismassasta, jos sitä käytetään rajanylittävässä liikenteessä.
  2. Neliakselisen moottoriajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa (tonneina) ei saa ylittää etummaisen ja takimmaisen akselin keskipisteiden viisinkertaista välimatkaa (metreinä).