Maks. tilladt vægt af køretøjet

Køretøjer med 2 aksler

Lastbil
18 ton
Anhænger 18 ton

Køretøjer med 3 aksler

Lastbil
  • 25 ton eller
  • 26 ton, hvis trækakslen er udstyret med tvillingehjul og luftaffjedring eller tilsvarende affjedringssystem,der er godkendt af Fællesskabet, eller hvis hver aksel har tvillingehjul,og det maksimale akseltryk på 9,5 ton på hveraksel ikke overskrides.
Anhænger 24 ton

Køretøjer med 4 aksler

Lastbil med styrende aksler 32 ton, hvis trækakslen er udstyret med tvillingehjul og luftaffjedringeller tilsvarende affjedringssystem, der ergodkendt af Fællesskabet, eller hvis hver aksel har tvillingehjul og det maksimalt akseltryk på 9,5 ton på hver aksel ikke overskrides.
Sættevogntog
  • 36 ton med en akselafstand på sættevognen fra 1,3 til 1,8 meter.
  • 36 ton med en akselafstand på sættevognen fra over 1,8 meter eller
  • 38 ton med en akselafstand på sættevognen på over 1,8 meter, hvis motorkøretøjets største tilladte vægt (18 ton) og største tilladte akseltryk på sættevognens dobbeltaksel (20 ton) overholdes, og trækakslen er udstyret med tvillingehjul og luftaffjedring eller tilsvarendeaffjedringssystem, der er godkendt af Fællesskabet.
Lastbil med anhænger 36 ton

Køretøjer med 5 aksler eller derover

Lastbil med anhænger 40 ton
Sættevogntog
  • 40 ton eller
  • 44 ton, hvis et treakslet motorkøretøj med to eller treakslet sættevogn transporterer en ISO-container på 40 ton i kombineret transport.

Øvrige bestemmelser

  1. Vægten på trækakslen(rne) af et køretøj eller en køretøjskombination må ikke udgøre under 25% af køretøjets eller køretøjskombinationenstilladte totalvægt, hvis køretøjet/køretøjskombinationen bruges i den internationale trafik.
  2. Hvad angår den højest tilladte vægt (i ton) for et fireakslet motorkøretøj må den femdobbelte afstand (i meter) mellem midten af den forreste og sidste aksel ikke overskrides.