Norge

Vägnätet i Norge är indelat i bärighetsklasserna BK10, BKT8, BK8 och BK6 för transporter med olika vikter. På vägar av klass BK10 är den högsta totalvikten tillåten. Största tillåtna dimensioner och högsta tillåtna vikter har fastlagts enhetligt för alla klasser. Vissa vägar har restriktioner när det gäller de allmänt största tillåtna längddimensionerna. Kontakta den norska vägmyndigheten (Statens vegvesen) för ytterligare information om indelningen av vägnätet inklusive tillåtna dimensioner och vikter. Denna myndighet ger ut kartor och en vägförteckning. Kartan är försedd med förklaringar på fem olika språk men väglistan finns endast på norska.

En dispens krävs om angivna dimensioner och vikter överskrids i en viss transportsituation. Även i detta fall måste Statens vegvesen kontaktas.

Statens vegvesen har fem regionala filialer som fungerar som myndighetens lokala kontaktställen. Ansökan om dispens måste dock alltid skickas in till huvudkontoret i Oslo. Ansökningsförfarandet tar ungefär tre dagar och är kostnadsfritt för den ansökande.