Norge

Vegnettet i Norge er delt opp i fire forskjellige bruksklasser: Bk10, BkT8, Bk8 og Bk6. Disse beskriver maksimalt tillatte aksellaster og totalvekt for de aktuelle vegstrekningene. Klasse Bk10 tillater de høyeste totalvektene. For alle klasser er tillatt bredde den samme. Det er ikke spesifisert maksimalt tillatt høyde for kjøretøyer, men lokale begrensninger er vanlig på grunn av tuneller, jernbaneunderganger, bruer m.v.. Disse er skiltet dersom fri høyde er under 4,50 meter. Tillatte lengder kan for enkelte vegstrekninger være satt lavere enn det som er generelt tillatt. Informasjon om inndelingen av vegnettet med tilhørende tillatte dimensjoner og vekter kan fås hos Statens Vegvesen (Norwegian Public Roads Administration, NPRA).

De offentliggjør kartmateriale og en vegliste som oppdateres hvert år. Mens kartet med forklaringer er på fem forskjellige språk, er veglisten kun på norsk.

Dersom de angitte dimensjonene og vektene ikke kan overholdes i et spesielt transporttilfelle, må det søkes om spesialtillatelse. Denne sendes også Statens Vegvesens (NPRA). Statens vegvesen (NPRA) har fem regionalkontor som som følger opp dette lokalt. Men søknaden om en spesialtillatelse må alltid sendes til sentralkontoret i Oslo. Saksbehandlingstid er ca. tre dager. Behandlingen av slike søknader er kostnadsfri.