Norja

Norjan tieverkosto on jaettu kuljetusten painorajoituksia varten neljään eri luokkaan Bk10, BkT8, Bk8 ja Bk6. Luokassa Bk10 on sallittu suurimmat kokonaismassat. Kaikkia luokkia varten on määrätty yhtenäisesti suurimmat sallitut korkeudet ja leveydet. Yleisesti sallittujen pituudenmittojen suhteen tehdään tietyillä tieosuuksilla rajoituksia. Tieverkoston jako siihen kuuluvine sallittuine mittoineen ja massoineen on saatavana Norjan Tiehallinnolta (Norwegian Public Roads Administration - Statens Vegvesens). Tätä varten Tiehallinto julkaisee karttamateriaalia ja tieluettelon. Kartta on varustettu selostuksin viidellä eri kielellä, mutta tieluettelo on saatavana ainoastaan norjankielisenä.

Mikäli annettuja mittoja ja massoja ei voida noudattaa erikoiskuljetustapauksessa, kuljetukselle tulee anoa poikkeuslupa. Asianomainen virasto on tässäkin tapauksessa Norjan Tiehallinto (Norwegian Public Roads Administration).

Tiehallinnolla on viisi aluetoimistoa, jotka toimivat yhteyshenkilöinä paikan päällä. Poikkeuslupahakemus tulee kuitenkin aina tehdä Oslossa olevaan keskusvirastoon. Lupamenettelyn kesto on noin kolme päivää, ja hakijalle ei aiheudu mitään maksuja.