Norge

Det norske vejnet er underopdelt i fire forskellige transportvægtklasser, nemlig Bk10, BkT8, Bk8 og Bk6. Klassen Bk10 tillader de højeste totalvægtgrænser. For alle klasser er tilladte højde- og breddedimensioner fastlagt samlet. For de generelle tilladte længders vedkommende vil der blive indført restriktioner på bestemte vejstrækninger. Inddelingen af vejnettet med de tilhørende tilladte dimensioner og vægtgrænser kan rekvireres hos det norske vejdirektorat (Statens Vegvesen). Denne myndighed udgiver kort og en rutefortegnelse til formålet. Mens kortet er forsynet med forklaring på fem forskellige sprog, fås rutefortegnelsen udelukkende på norsk.

Hvis de angivne dimensioner og vægtgrænser for en vilkårlig transport ikke kan overholdes, skal der ansøges om ekstraordinær tilladelse. Den ansvarlige myndighed er her ligeledes det norske vejdirektorat (Statens Vegvesen).

Vejdirektoratet har fem regionale kontorer, der fungerer som stedets lokale kontaktpersoner. Ansøgningen om en særtilladelse skal imidlertid altid stiles til hovedkontoret i Oslo. Varigheden for behandlingen af bevillingsprocessen er ca. tre dage, og er ikke forbundet med omkostninger for ansøgeren.