Redaktion

Denna webbplats har utvecklats inom ramen för ett gemensamt projekt av Danmark, Finland, Tyskland, Norge och Sverige, finansiellt stöttade av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för Energi och transport.

Om det finns frågor eller förslag, vänligen kontakta våra nationella projektpartners

 

Danmark

Vegdirektoratet

Jan M. Jansen

jmj@vd.dk

Finland

ELY-center for Pirkanmaa

Tomi Alho

Tomi.Alho@ely-keskus.fi

 

Norge

Statens Vegvesen

Arne Larsen Island

arne.island@vegvesen.no

 

 

Sverige

Vägverket

Thomas Holmstrand

thomas.holmstrand@vv.se

 

 

Tyskland

CPL Competence in Ports and Logistics

Nils Heine

heine@c-pl.de

 

 

 

Projektansvariga

 

Projektledning

CPL Competence in Ports and Logistics

Nils Heine

Kaninchenborn 21a

D-23560 Lübeck

heine@c-pl.de

www.c-pl.de

Koncept, redigering

CPL Competence in Ports and Logistics

Nils Heine

Kaninchenborn 21a

D-23560 Lübeck

heine@c-pl.de

www.c-pl.de

Design, teknisk realisation

Zwölf Medien

Martin Gutsch

Paul-Lincke-Ufer 44a

D-10999Berlin

gutsch@zwoelf.net

www.zwoelf.net

Bildmaterial

© W. Heix — www.lkw-infos.net

 

Friskrivning

Webbplatsens innehåll har blivit noggrant undersökt och den blir systematiskt uppdaterad. Däremot vill redaktionen reservera sig mot eventuella fel i informationen. Eventuella skadeståndsanspråk eller motsvarande kommer därför att avvisas.