Adresseoplysninger

Denne hjemmeside er udviklet i et samarbejde mellem Danmark, Finland, Norge,  Sverige og Tyskland, med støtte fra Europa kommissionen, Direktoratet for energi og transport.

Spørgsmål  og forslag kan rettes til  de nationale samarbejdsparter

 

Danmark

Vejdirektoratet

Jan M. Jansen

jmj@vd.dk

Finland

ELY-center for Pirkanmaa

Tomi Alho

Tomi.Alho@ely-keskus.fi

 

Norge

Norwegian Road Administration

Arne Larsen Island

arne.island@vegvesen.no

 

 

Sverige

Vägverket

Thomas Holmstrand

thomas.holmstrand@vv.se

 

 

Tyskland

CPL Competence in Ports and Logistics

Nils Heine

heine@c-pl.de

 

 

 

 

Projekt ansvarlige

 

Projekt ledelse

CPL Competence in Ports and Logistics

Nils Heine

Kaninchenborn 21a

D-23560 Lübeck

heine@c-pl.de

www.c-pl.de

Redigering

CPL Competence in Ports and Logistics

Nils Heine

Kaninchenborn 21a

D-23560 Lübeck

heine@c-pl.de

www.c-pl.de

Design og teknik

Zwölf Medien

Martin Gutsch

Paul-Lincke-Ufer 44a

D-10999Berlin

gutsch@zwoelf.net

www.zwoelf.net

Fotos

© W. Heix — www.lkw-infos.net

 

Ansvarsbegrænsning

Hjemmesidens oplysninger er blevet undersøgt nøje og bliver regelmæssigt opdateret. Samarbejdslandene afviser ethvert økonomisk ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren , eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i hjemmesidens oplysninger.