Välkommen till webbplatsen TransportXXL som innehåller information om specialtransporter.

Här hittar du en översikt över gällande bestämmelser samt får veta mer om hur du kan ansöka om transportdispens för skrymmande och tunga transporter i VIKING-regionen. VIKING-regionen omfattar Danmark, Finland, Norge, Sverige och Tyskland.

Transporter som överskrider högsta tillåten bruttovikt eller tillåtet axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck räknas som "tunga transporter", medan transporter vars dimensioner överskrider största tillåtna värden räknas som "skrymmande transporter" (eller, i några länder, som "höga och breda transporter". På dessa sidor används beteckningen specialtransporter som ett sammanfattande begrepp för både skrymmande och tunga transporter.

I sektionen EU-standard hittar du de maximala tillåtna dimensioner och vikter som gäller för för färd på vägar inom Europeiska unionen utan speciellt tillstånd. Under rubriken Måste jag ansöka om dispens för min transport? kan du se efter om du behöver dispens för din transport i VIKING-regionen.

Aktuella ansökningsförfaranden för varje land, kontaktinformation till behöriga myndigheter samt gällande blanketter hittar du under länken Ansökan.

Vi hoppas att webbplatsen ger dig användbar information och önskar dig mycket framgång med din informationssökning!