Hjertelig velkommen til hjemmesiden til landet Schleswig-Holstein og temaet spesialtransporter.

Her finner du en oversikt over forskriftene og søknadsprosedyrene ved transport hvor man overskrider det som er generelt tillatt for dimensjoner, totalvekt, aksellast og akselkombinasjoner i VIKING-regionen. VIKING-regionen omfatter landene Danmark, Tyskland, Finland, Norge og Sverige.

Transport som overskrider generelt tillatte vekter betegnes som tunglasttransport. Transport med dimensjoner som overskrider de generelt tillatte verdiene, betegnes dimensjonsoverskridende transport. Fellesbegrepet spesialtransport brukes på denne siden for disse typer av transporter.

I avsnittet EU-Norm finner du de tillatte dimensjonene og vektene som godstransport kan ha i Europa, uten spesialtillatelse. Om du behøver en spesialtillatelse for din transport i VIKING-regionen, finner du ut under rubrikken Trenger min transport dispensasjon?

De nasjonale søknadsrutiner, de ansvarlige stedene og de tilhørende søknadsskjema, finner du bak linken Antragsverfahren (søknadsrutiner). 

Vi håper at vi kan gi deg nyttig informasjon på denne måten, og ønsker deg lykke til med søket!