Velkommen til den EasyWay/Viking hjemmeside, der vedrører emnet »særtransporter« Viking-området omfatter landene Danmark, Tyskland, Finland, Norge og Sverige.

Her, finder du en oversigt over regler og ansøgningsprocedurer for tunge og/eller omfansrige særtransporters gennemførelse i Viking området.

Transporter, som overskrider tilladt totalvægt eller akseltryk betegnes som tunge særtransport. Transporter, der overskrider de tilladte dimensioner, kalder vi her omfangsrige særtransporter. Betegnelsen "særtransporter" bruges på denne side som et samlet begreb for tunge- og omfangsrige særtransporter.

På hjemmesiden findes følgende informationer:

EU-norm oplyser de tilladte dimensioner og vægtgrænser, som godstransporter må gennemføres med i Europa uden særtilladelse.

Kræver min transport særlig tilladelse? Her kan du få at vide, om du skal have særlig tilladelse til en transport i VIKING-området.

Ansøgningsprocedure beskriver de aktuelle procedureregler i hvert land, de kompetente myndigheder samt de tilhørende formularer.

Vi håber, at hjemmesiden giver dig nogle nyttige informationer, og ønsker dig held og lykke med informationssøgningen!

Det indhold og de informationer, der præsenteres her, blev sidst opdateret den 22. marts 2006.