Saksa

Ne sallitut suurimmat mitat, massat ja akselipainot, joita Saksassa suoritettava kuljetus ei saa ylittää, on määritetty tieliikennelupa-asetuksessa (Straßenverkehrszulassungsordnung - StVZO) ja tieliikenneasetuksessa  (Straßenverkehrsordnung - StVO). Saksassa erotetaan erikoiskuljetusten lupamenettelyssä yksittäiset ja jatkuvat luvat sekä poikkeusluvat.

Yliraskaissa kuljetuksissa ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden mitat, akselipainot ja/tai kokonaismassat ylittävät StVZO:ssa määrätyt rajoitukset, tarvitsevat § 70 StVZO:n mukaisen ajoneuvon erityisten teknisten ominaisuuksien poikkeusluvan. Poikkeusluvassa määrätään myös turvallisuusmerkinnät, kuten varoitustaulut, varoitusvilkut tai ääriviivojen merkintävalojen asettelu. Ajoneuvokohtaisen poikkeusluvan voi toimittaa jo ajoneuvon valmistaja.

Ajoneuvon käyttöön tiettyyn kuljetustapaukseen sekä kuorman laatuun myönnetään lupa erikseen. Tätä varten tulee hakea yksittäistä tai jatkuvaa lupaa § 29 StVO:n mukaan, ja hakemuksen puitteissa tutkitaan, voidaanko ajoneuvoa käyttää tie- ja liikennenäkökohtien mukaan suurempien kuin lakisääteisten mittojen tai massojen yhteydessä suunnitellulla reitillä. Jatkuva lupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi yhdelle tai useammille reiteille. Yksittäislupa kattaa yleensä yhden tai useampia ajoja yhden kuukauden aikana yhdellä tai useammalla reitillä.

Jos ajoneuvo vastaa lakisääteisiä ulottuvuuksia ja massoja, mutta sillä halutaan kuljettaa kuormaa, joka ulottuu ajoneuvon ääriviivojen ulkopuolelle, tällöin tulee hakea § 46 StVO:n mukaista poikkeuslupaa ylileveän, ylikorkean tai ylipitkän kuorman kuljettamista varten.

Sekä §46 että §29 StVO mukaista lupaa haetaan samalla yhdistetyllä lupakaavakkeella.

Mikäli kuljetus ulottuu useampien kuntien tai maalaiskuntien alueelle, tieliikenneviranomaisten tulee saada muiden osallisten viranomaisten lupa. Vasta kun nämä luvat on saatu, kuljetusliikkeen hakema lupa voidaan myöntää. Tällä hetkellä lupien yhdistäminen kuntien välillä tapahtuu suurimmaksi osaksi paperimuodossa, koska eri kunnissa käytetään erilaisia menettelyjä hakemusten hallinnossa ja lupien myöntämisessä. Kukin kunta tarkastaa kuljetuksen mahdollisuuden halutulla ajoreitillä mittojen ja massojen perusteella. Lupa saattaa olla sidottu tiettyihin ehtoihin, esimerkiksi kuorman laskeminen siltojen alla, kilpien irrotus, rakennustyömaiden tyhjennys, oksien leikkauttaminen, varoitusautojen käyttö poliisin tai yksityishenkilöiden suorittamana tai pysähtymiskielto tietyillä reittiosuuksilla.

Koko lupamenettely kestää keskimäärin yhdestä kolmeen viikkoa ja perittävät maksut ovat tieliikennetoimenpiteiden maksuasetuksen mukaan 10,20 ja 767,00 euron välillä.