EG-direktiv

Inom Europeiska unionen anger direktivet 96/53/EG största tillåtna dimensioner och vikter för särskilda vägtransporter i internationell trafik. Fordonståg och ledade fordon som motsvarar fastlagda villkor får i princip användas inom EU utan att särskild dispens krävs. Dimensioner och vikter som har fastlagts i direktivet framgår av följande tabeller: