EU-norm

Innen den Europeiske Union regulerer direktiv 96/53/EF de tillatte dimensjoner og vektgrenser for bestemte transportkjøretøy i den internasjonale trafikken. Lastbiler med tilhenger og vogntog som overholder de fastlagte kriterier må som hovedregel gjerne bevege seg innenfor EU uten spesialtillatelse. De fastlagte mål og vektgrenser fremgår av tabellen.