EU-standardi

Euroopan unionin alueella direktiivi 96/53/EY antaa tarkat tiedot tiettyjen tiellä liikkuvien ajoneuvojen sallituista ulottuvuuksista ja massoista rajanylittävässä liikenteessä. Täys- ja puoliperävaunuyhdistelmät, jotka vastaavat siinä määritettyjä arvoja, saavat periaatteellisesti liikkua EU:n sisällä ilman erikoislupaa. Direktiivin määrittämät ulottuvuudet ja massat on koottu yhteen taulukoihin