Största tillåtna dimensioner

Höjd 4,00 m

Största tillåtna bredd

Lastbil, ledat fordon (lastbil med påhängsvagn) och fordonståg (lastbil med släpvagn)
2,55 m
Påbyggnader för temperaturkontrollerade fordon 2,60 m

Största tillåtna längd

Lastbil 12,00 m
Fordonståg (lastbil med släpvagn) 18,75 m
Ledade fordon (lastbil med påhängsvagn) 16,50 m
Släpvagn 12,00 m

Övriga begränsningar

  1. Varje motor fordon eller fordonskombination som är i rörelse måste kunna vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,50 meter och en inre på 5,30 meter.
  2. Största tillåtna avstånd mellan kopplingstappen och påhängsvagnens bakkant (A1) = 12,00 meter.
  3. Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och en valfri punkt på påhängsvagnens framkant (B1) får inte överstiga 2,04 meter.
  4. Största avstånd uppmätt parallellt med fordonstågets längsgående axel från den längst fram belägna yttre punkten på lastytrummet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på kombinationens släpvagn (A2) = 16,40 meter.
  5. Största avstånd uppmätt parallellt med fordonstågets längsgående axel från den längst fram belägna yttre punkten på lastytrummet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på fordonskombinationens släpvagn (A2), minskad med avståndet mellan motorfordonets bakkant och släpvagnens framkant (B2) = A2 – B2 = 15,65 meter.
  6. Avståndet mellan den bakersta axeln på ett motorfordon och den främste axeln på en släpvagn (C2) får inte understiga 3,00 meter.