Innskrenkninger av dimensjonene

Høyde 4,00 meter

Maksimal bredde

Lastebil, vogntog og semitrailer 2,55 meter
Tilbygg på klimatiserte kjøretøy 2,60 meter

Maksimal lengde

Lastebil 12,00 meter
Vogntog 18,75 meter
Semitrailer 16,50 meter
Tilhenger 12,00 meter

Andre innskrenkninger

  1. Hvert kjøretøy og hver kjørekombinasjon i kjøretilstand må kunne bevege seg i en krets med en ytre radius på  12,50 meter og en innvendig radius på 5,30 meter.
  2. Største tillatt avstand mellom akselen til vogntogtappen og bakerste begrensning til  påhengsvognen  (A1) = 12,00 meter.
  3. Den horisontal målte avstanden mellom akselen til vogntogtappen og et punkt på toppen til påhengsvognen  (B1) får ikke være mer enn 2,04 meter.
  4. Parallell til langsakselen til vogntogets målte største avstand mellom fremste ytre punkt til lasteflaten bak førerhuset og bakerste ytre punkt til tilhengeren av kjøretøyskombinasjonen  (A2) = 16,40 meter.
  5. Parallell til langsakselen til vogntogets målte største avstand mellom fremste ytre punkt til lasteflaten bak førerhuset og bakerste ytre punkt til tilhengeren av kjøretøyskombinasjonen  (A2), minus avstanden mellom bakerste begrensning til kjøretøyet og fremste begrensning til tilhengeren (B2) = A2 – B2 = 15,65 meter.
  6. Avstanden mellom siste aksel til et kjøretøy og første akselen til en tilhenger (C2) er på minst 3,00 meter.