Ulottuvuuksia koskevat rajoitukset

Korkeus 4,00 metriä

Suurin leveys

Kuorma-autot, puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmät 2,55 metriä
Ilmastoitujen ajoneuvojen korirakenteet 2,60 metriä

Suurin pituus

Kuorma-auto 12,00 metriä
Täysperävaunuyhdistelmä 18,75 metriä
Puoliperävaunuyhdistelmä 16,50 metriä
Perävaunu 12,00 metriä

Muut rajoitukset

  1. Jokaisen ajoneuvon ja jokaisen ajoneuvoyhdistelmän tulee ajokunnossa voida liikkua ympyrän kehällä, jonka halkaisija on 12,50 metriä ja sisäsäde 5,30 metriä.
  2. Suurin sallittu välimatka vetoauton kytkentätapin akselin ja puoliperävaunun takaääriviivan välillä (A1) = 12,00 metriä.
  3. Vaakasuorassa mitattu välimatka vetoauton kytkentätapin akselin ja minkä tahansa puoliperävaunun etuääriviivan pisteen välillä (B1) ei saa ylittää 2,04 metriä.
  4. Täysperävaunuyhdistelmän pitkittäisakselin suuntaan mitattu suurin välimatka kuormaustason etusivun uloimman, ohjaamon takana olevan pisteen ja ajoneuvoyhdistelmän perävaunun takaseinän uloimman pisteen välillä (A2) = 16,40 metriä.
  5. Täysperävaunuyhdistelmän pitkittäisakselin suuntaan mitattu suurin välimatka kuormaustason etusivun uloimman, ohjaamon takana olevan pisteen ja ajoneuvoyhdistelmän perävaunun takaääriviivan uloimman pisteen välillä (A2), josta on vähennetty vetoauton takaääriviivan ja perävaunun etureunan välimatka (B2) = A2 – B2 = 15,65 metriä.
  6. Vetoauton takimmaisen akselin ja perävaunun etummaisen akselin välimatkan (C2) tulee olla vähintään 3,00 metriä.