Maks. tilladte dimensioner

Højde 4,00 meter

Største bredde

Lastbil, sættevogntog og lastbil med anhænger 2,55 meter
Overbygning på kølevogne 2,60 meter

Største længde

Lastbil 12,00 meter
Lastbil med anhænger 18,75 meter
Sættevognstog 16,50 meter
Anhænger 12,00 meter

Øvrige restriktioner

  1. Ethvert motorkøretøj og enhver køretøjskombination i køreklar stand skal kunne bevæge sig i en drejecirkel med en ydre radius på 12,50meter og en indre radius på 5,30 meter.
  2. Størst tilladte afstand mellem sammenkoblingspunktets akse og sættevogntogets
    bagende (A1) = 12,00 meter.
  3. Den vandrette afstand målt mellem sammenkoblingspunktets akse og et
    vilkårligt punkt i forenden af sættevogntoget (B1) må ikke være over 2,04.
  4. Maksimumsafstanden målt parallelt med lastvognen med anhængers længdeakse mellem det forreste udvendige punkt af læssefladen bagførerhuset og det bagerste udvendige punkt af anhængeren i køretøjskombinationen (A2) = 16,40 meter.
  5. Maksimumsafstanden målt parallelt med lastbilen med anhængers længdeakse mellem det forreste udvendige punkt af læssefladen bag førerhusetog det bagerste punkt af anhængeren i køretøjskombinationen (A2),minus afstanden mellem det bagerste punkt på motorkøretøjet og det forrestepunkt påanhængeren (B2) = A2 – B2 = 15,65 meter.
  6. Afstanden mellem den sidste bagaksel et motorkøretøj og den første aksel på en anhænger (C2) skal mindst være 3,00 meter.