Danmark

I forbindelse med den særlige tilladelse til omfangsrige- og tunge særtransporter skelnes der i Danmark mellem enkelt-tilladelser, strækningstilladelserog generelle tilladelser.

  • Generelle tilladelser tildeles i et bestemt tidsrum til et til kørsel indenfor et bestemt vejnet, ’Tungvogns-Vejnettet’.

  • Strækningstilladelser tildeles i et bestemt tidsrum til en bestemt strækning.

  • Enkelt-tilladelserne gælder til en enkelt transport på den pågældende ansøgte strækning.

Alle særtransporter skal medbringe en udskrift om spærretider, og særlige vilkår for særtransporter, som hentes på internetsiden www.trafikken.dk under emnet Erhvervstrafik.

Tungvogns Vejnettet er i Danmark et vejnet, som er klassificeret i forhold til tunge særtransports brobelastning og vejslid. Inden for dette vejnet foreligger samtlige klassifikationer for broer og veje.

For at opnå tilladelse til en særtransport skal transportøren indgive sin ansøgning ved et af politiets særtransportkontorer. International transport skal altid ansøge ved politiet i Padborg. Ansøgningen skal afleveres sammen med et synscertifikat for de anvendte køretøjer. Sidstnævnte kan rekvireres hos en synsvirksomhed.

For tunge særtransporter kræves endvidere en klassifikationsattest. Denne kan rekvireres ved Vejdirektoratet. Klassifikationsattest giver en teknisk beskrivelse af særtransporten, herunder oplysninger fra vognmanden om akselafstande, totalvægt, sporvidde, dækafstande osv. Transporten klassificeres ved hjælp af disse oplysninger og kan sættes i gruppe med de tilhørende vej- og broklasser. Klassifikationen af transporten foretager virksomheden COWI A/S i Kongens Lyngby på vegne fra Vejdirektoratet.

Politiet kontrollerer efterfølgende, om ansøgningen er udfyldt korrekt og fyldestgørende. Hvis transporten ikke gennemføres inden for Tungvogns-Vejnettet, eller transportens vægt overstiger Tungvogns-Vejnettets klassificering, bliver de ansvarlige vejmyndigheder rådspurgt af politiet. Vejmyndighederne foretager de manglende klassifikationer på strækningen og afgør, på hvilke vilkår særtransporten kan gennemføres. Ca. 90 % kan dog behandles uden at vejmyndighederne indblandes.

Ved omfangsrige særtransporter kontrollerer politiet at særtransportruten er passabel efter forhandling med de ansvarlige vejmyndigheder.

Som regel tager ansøgningen mellem en og fire arbejdsdage at behandle, men tager dog længere tid, hvis vejmyndighederne er involveret. Den samlede tilladelsesproces er normalt gebyrfri i Danmark. Udgifter til særlige undersøgelser og foranstaltninger i forbindelse med særtransportansøgningen og gennemførelsen af transporten betales af ansøgeren.