Högsta tillåtna axeltryck

Singelaxel 10 ton
Drivaxel 11.5 ton
Tandemaxlar (boggi) på släpvagnar och påhängsvagnar
  • 11 ton om axelavståndet understiger 1,0 meter
  • 16 ton om axelavståndet överstiger eller är lika med 1,0 meter och understiger 1,3 meter
  • 18 ton om axelavståndet överstiger eller är lika med 1,3 meter och understiger 1,8 meter
  • 20 ton om axelavståndet överstiger eller är lika med 1,8 meter
Tandemaxlar (boggi) på motorfordon
  • 11,5 ton om axelavståndet understiger 1,0 meter
  • 16 ton om axelavståndet överstiger eller är lika med 1,0 meter och understiger 1,3 meter
  • 18 ton om axelavståndet överstiger eller är lika med 1,3 meter och understiger 1,8 meter
  • 19 ton om axelavståndet överstiger eller är lika med 1,3 meter och understiger 1,8 meter, om drivaxeln är utrustad med dubbelmonterade hjul och med luftfjädring eller likvärdig fjädring som inom gemenskapen anses likvärdig eller om varje drivaxel är utrustad med dubbelmonterade hjul och det högsta axeltrycket inte överstiger 9,5 ton
Trippelaxlar på släpvagnar och påhängsvagnar
  • 21 ton om axelavståndet understiger eller är lika med 1,3 meter
  • 24  ton om axelavståndet överstiger 1,3 meter och understiger eller är lika med 1,4 meter