Innskrenkning av aksellastene

Enkeltaksel 10 tonn
Drivaksel 11,5 tonn
Dobbelaksel til tilhengere og påhengsvogn
  • 11 tonn ved en akselavstand på mindre enn 1,0 meter
  • 16 tonn ved en akselavstand på 1,0 meter til mindre enn 1,3 meter
  • 18 tonn ved en akselavstand på 1,3 meter til mindre enn 1,8 meter
  • 20 tonn ved en akselavstand på 1,8 meter og mer
Dobbelaksel til tilhengere og biler
  • 11,5 tonn ved en akselavstand på mindre enn 1,0 meter
  • 16 tonn ved en akselavstand på 1,0 meter til mindre enn 1,3 meter
  • 18 tonn ved en akselavstand på 1,3 meter til mindre enn 1,8 meter eller
  • 19 tonn ved en akselavstand på 1,3 meter til mindre enn 1,8 meter, hvis drivakselen med dobbeldekk og luftfjæring, eller med en tilsvarende anerkjent utrustet fjæring, eller hvis hver drivaksel er utrustet med dobbeldekk og maksimal aksellast på 9,5 tonn per aksel ikke overskrides.

 

Trippelaksel
  • 21 tonn ved en akselavstand på 1,3 meter og mindre
  • 24 tonn ved en akselavstand på over 1,3 meter til inntil 1,4 meter