Søknadsforløp

Kjøretøyene som brukes til transport inndeles i Danmark, Tyskland, Finnland, Norge og Sverige i lastebiler, vogntog og semitrailere. I tillegg gjøres en inndeling etter akselantall og akselavstander. Ved dette settes det forskjellige vekts- og dimensjonsgrenser for de enkelte kjøretøystypene. Innskrenkningen gjelder for lengde, bredde, høyde, aksellastene og totalvekten til kjøretøyet. I motsetning til andre land er det i Sverige ikke prinsipielt forbudt med en transportgjennomføring fra og med en bestemt høyde. Her tar føreren risikoen, dvs. han må overbevises seg om at det er mulig å gjennomføre transporten, og han har ansvaret for skader som oppstår gjennom transporten.

Innskrenkningene av kjøretøysdimensjonene og vektene er ganske like i  VIKING-regionen. Det finnes kun betydelige forskjeller ved totalvektene og kjøretøyslengdene mellom Sverige og Finnland, og også mellom Danmark, Tyskland og Norge. En  kan forklare dette med at det brukes såkalte modulære konsept i Sverige og Finnland. Ved dette blir elementer fra vogntog og semitrailere satt sammen til en trekkvogn. Denne kombinasjonen får ikke brukes i de andre tre landene uten spesialtillatelse. Kun ved denne bruken utnyttes de maksimale grensene i Finland og Sverige helt.

I alle land i VIKING-regionen kan det gjennomføres en tilsvarende unntakstillatelse for transporter som overskrider en av de nasjonale grensene. I alle fem land er en offentlig institusjon det ansvarlige stedet for dette.

For transport av gods har Danmark, Sverige, Norge og Finnland klassifisert veinettet, og dermed tilpasset de tillatte dimensjonene og vektene med de lokale rammebetingelsene.

Et tillatelsesforløp tar vanligvis inntil en uke, men Tyskland er et unntak. Det tar vanligvis minst en til tre uker her. I Danmark og Norge er forløpet gratis, i Sverige må søkeren regne med å betale maksimalt 104 Euro, i Finnland - avhengig av rute og vekt – med 360 Euro og i Tyskland med inntil 767 Euro