Ansøgningsprocedurer

Transportkøretøjer i Danmark, Tyskland, Finland, Norge og Sverige er underopdelt i lastbiler, lastbiler med anhænger og sættevogntog. Desuden foretages en inddeling efter akselantal og akselafstande. Der er således vedtaget forskellige vægt- og dimensionsgrænser for de enkelte køretøjstyper. Restriktionerne gælder længden, bredden og højden, akseltrykket samt totalvægten af køretøjet. I modsætning til de andre lande, kræves der i Sverige ikke særtilladelse for at afvikle transporten fra og med en bestemt højde. Her overgår risikoen til chaufføren, dvs. han skal være overbevist om, at transporten kan gennemføres og hæfter for transportbetingende skader.

Restriktionerne for køretøjets dimensioner og vægt minder om hinanden inden for VIKING-regionen. Kun med hensyn til køretøjernes totalvægt og længde er der væsentlige forskelle mellem Sverige og Finland på den ene side og Danmark, Tyskland og Norge på den anden. Det kan forklares, ved at Sverige og Finland følger det såkaldte modulære koncept. Dette system gør det muligt at kombinere elementer fra lastvogn med anhænger og sættevogntog til ét vogntog. Disse kombinationer må ikke foretages i de andre tre lande uden særlig tilladelse. De maksimale grænseværdier kan kun udnyttes fuldt ud i Sverige og Finland ved anvendelse af det modulære koncept.

I alle landene inden for VIKING-regionen kan der gennemføres transporter med en tilsvarende særtilladelse, der foretages uden for de enkelte landes egne grænser. I alle fem lande er den ansvarlige myndighed for udstedelser en offentlig institution.

Danmark, Sverige, Norge og Finland har lavet en klassifikation af deres vejnet til godstransport og har således tilpasset de tilladte måle- og vægtværdier til de lokale forhold.

En bevillingsproces varer normalt op til en uge, dog med undtagelse af Tyskland, hvor den som regel tager mindst én og højst tre uger. I Danmark og Norge er bevillingsprocessen gratis (gebyrfri), i Sverige skal ansøgeren betale et gebyr på op til 104 Euro, i Finland afhængigt af ruten 360 Euro og i Tyskland op til 360 Euro.