Dispenser för specialtransporter

Trafikverket
Röda vägen 1
781 89 Borlänge

Tel: +46 (0)771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se

På denna webbplats hittar du även ytterligare information.
http://www.trafikverket.se/transportdispens