Vägförteckning och tillstånd för specialtransporter

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Brynsengfaret 6A
Postboks 8142 Dep
NO-0033 OSLO
Norge

Tel: +47 91 50 20 30
Fax: +47 (0) 22 65 55 18
E-post: firmapost@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no

Ansökningsblankett och vägförteckningar

Ansökningsblanketter finns under nedanstående länk. På denna webbplats hittar du även vägförteckningar, kartor för axellaster och annan nyttig information om vägtransporter.
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Veglister+og+dispensasjoner