Ansökningsblankett

Blanketten om ansökan om tillstånd för specialtransporter finns under följande länk. Webbplatsen innehåller också vägförteckningar och vägkarta samt ytterligare användbar information för transporter.

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Veglister+og+dispensasjoner
http://www.vegvesen.no/binary?id=14787