Tillstånd för specialtransporter

ELY-centralen i Birkaland
Tillstånd för specialtransporter
PL 297
FI-33101 Tampere
Finland

Tel: +358 (0) 206 90 301
(mån–fre: 9.00–16.00)
Fax: +358 (0) 206 02 6301
E-post: specialtransport@ely-keskus.fi
http://www.tiehallinto.fi/specialtransporter

Ansökningsblanketter finns under nedanstående länk. På denna webbplats hittar du även ytterligare information. 
Tillstånd för specialtransporter 

Adresser till besiktningsställen som är behöriga för kopplingsbesiktning, kan ni hitta på Trafiksäkerhetsverkets webbplats


http://www.trafi.fi/en/

http://www.ake.fi/AKE_EN/Vehicle+inspection+and+technics/Inspection+stations/Inspection+stations.htm