Ansökningsblankett

Ansökningsblanketter finns under nedanstående länk:
http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/7926.PDF eller

http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/9808.DOC

På denna webbplats finns även ytterligare information:
Tillstånd för specialtransporter