Tillstånd för internationella specialtransporter

Dansk Politi
Syd- og Sønderjyllands politi
Særtransportkontoret i Padborg
Toldbodvej 8
DK-6330 Padborg
Danmark

Tel: +45 73 67 14 62
Fax: +45 73 67 14 42
E-post: sjyl-ukatransport@politi.dk

Ytterligare specialtransportkontor hos danska polisen:
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/transporttilladelse/

Klassificeringsintyg för tunga transporter

COWI A/S:
Att. Dorthe Lund Ravn
Parallelvej 2
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Tel: +45 45 97 27 02
Fax: +45 45 97 12 30
E-post: tungtrans@cowi.dk

Ansökningsformulär till klassificering av fordon finns på följande länk. På den webbplatsen finns det även ytterligare information.

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=78595

Den offentliga myndigheten som är ansvarig för ansökningsförfarandet är den danska polisen

se kontaktinformation ovan.