Vegliste og tillatelser for spesialtransporter

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Brynsengfaret 6A
Postboks 8142 Dep
NO-0033 OSLO
Norge

Tel: 02030
Ved samtaler fra utlandet: +47 91 50 20 30
Faks: +47 22 65 55 18
e-post: firmapost@vegvesen.no
URL: www.vegvesen.no

Søknadssjema og veglister

Søknadsformularet kan hentes på linken nedenfor. Under denne finnes det også vegliste og aksellastkart, i tillegg til annen nyttig informasjon om vegtransport.

http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=Page&cid=1062058989623&pagename=vegvesen%2FPage%2FSVVsubSideInnholdMal