Tillatelser for internasjonale spesialtransporter

Dansk Politi
Syd og Sønderjyllands politi
Padborg Transportkontor
Toldbodvej 8
DK-6330 Padborg
Danmark

Tel:. +45 73 67 14 62
Faks: +45 73 67 14 42
e-post: sjyl-ukatransport@politi.dk

Andre transportkontorer med dansk politi
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/transporttilladelse/

Klassifiseringsattest for tungtransporter

COWI A/S:
Att. Dorthe Lund Ravn
Parallelvej 2
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Tel.: +45 45 97 27 02
Faks: +45 45 97 12 30
e-post: tungtrans@cowi.dk

Søknadsformularet til klassifisering av kjøretøy kan rekvireres på følgende lenk. Denne Internettadressen inneholder også andre nyttige opplysninger.

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=78595

Den offentlige myndighet som ivaretar søknadsprosedyren er Dansk Politi, kontor for transporttillatelser. Se kontaktinformasjon ovenfor.