Søknadsskjema

Søknadsskjema for dispensasjon kan fås av dansk politi, se kontaktinformasjon

Søknadsskjema for klassifisering av kjøretøy kan hentes på følgende link:
http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=77906

Tidspunkter for kjøring, spesielle betingelser og ruteinformasjon for spesialtransporter:
http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=84491