Hakemuslomake

Erikoiskuljetusluvan hekemuskaavake on saatavissa seuraavan linkin kautta:

http://www.trafikverket.se/PageFiles/19670/dispenstransport_ansokningsblankett.pdf