Tieluettelo sekä erikoiskuljetusten luvat:

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Brynsengfaret 6A
Postboks 8142 Dep
NO-0033 OSLO
Norja

Puh.: +47 91 50 20 30
Faksi: +47 (0) 22 65 55 1
Sähköposti: firmapost@vegvesen.no
URL: www.vegvesen.no

HAKEMUSLOMAKE JA TIEINFORMAATIO.

Hakemuslomakkeen saa seuraavan linkin kautta. Tästä osoitteesta löytyy lisäksi tieluettelo ja tiekartta sekä tarkentavia lisätietoja.

http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=Page&cid=1062058989623&pagename=vegvesen%2FPage%2FSVVsubSideInnholdMal