Hakemuslomake

Erikoiskuljetusluvan hakemuslomake on saatavissa seuraavan linkin kautta. Sivu sisältää myös tieluettelon ja tiekartan sekä muita tarkentavia lisätietoja:

http://www.vegvesen.no/servlet/Satellite?[...]