Rajanylittävien erikoiskuljetusten erikoisluvat

Poliisi Padborgissa:
Danish Police
Graense Politiets
Toldbodvej 8
DK-6330 Padborg
Tanska

Puh.: +45 73 67 14 62
Faksi: +45 73 67 14 42
Sähköposti: gpa-transport@politi.dk

Muut poliisiasemat
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/transporttilladelse/

Classification Certificate yliraskaille kuljetuksille

COWI A/S:
Att. Dorthe Lund Ravn
Parallelvej 2
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tanska

Puh.: +45 45 97 27 02
Faksi: +45 45 97 12 30
Sähköposti: tungtrans@cowi.dk

Ajoneuvojen luokitushakemuslomakkeen saa alla annetun linkin kautta. Tästä osoitteesta löytyy vielä tarkentavia lisätietoja.

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=78595

Valtion laitos, joka on vastuussa lupakäsittelystä, on Tanskan Poliisi, Kuljetuslupatoimisto

Kts. yhteytiedot yllä