Rutefortegnelse og tilladelse til særtransporter

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Brynsengfaret 6A
Postboks 8142 Dep
NO-0033 OSLO
Norwegen

Tel: +47 (0) 22 07 35 00
Fax: +47 (0) 22 07 37 68
E-Mail: firmapost@vegvesen.no
URL: www.vegvesen.no

Ansøgningsformularen kan rekvireres under det angivne link. På denne Internetadresse er der desuden adgang til yderligere oplysninger. http://www.vegvesen.no/servlet/Satellite?[...]