Tilladelser til internationale særtransporter

Dansk Politi
Syd- og sønderjyllandspoliti

Særtransportkontoret i Padborg

Toldbodvej 8
DK-6330 Padborg
Danmark

Tel:. +45 73 67 14 62
Fax: +45 73 67 14 42
Fax: +45 73 67 14 42
E-Mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

Yderligere Særtransportkontorer hos Dansk politiet
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/transporttilladelse/

Klassifikationsattest til tunge særtransporter

COWI A/S:
Att. Dorthe Lund Ravn
Parallelvej 2
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Tel.: +45 45 97 27 02
Fax: +45 45 97 12 30
E-Mail: tungtrans@cowi.dk

Ansøgningsformularen til klassifikationen af køretøjer kan rekvireres på følgende link. På denne Internetadresse er der desuden adgang til yderligere oplysninger.

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=78595